STREAKK WALLET khai phá tiềm năng tiền điện tử

Đừng chỉ để tiền điện tử không hoạt động trong ví của bạn,
hãy để Streakk giúp bạn tạo thu nhập thụ động.

Xem video

STREAKK IN THE NEWS

CÁCH MẠNG TÀI CHÍNH SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU CHỈNH NODE TÍCH HỢP STREAKK (INC)

Cơ sở hạ tầng node tiên tiến nhất thế giới

KIẾM TIỀN THỤ ĐỘNG TỪ CRYPTO

PROOF OF
VALIDATORS

Validator 1

Validator 2

Validator 3

Validator 4

Validator 5

Validator 6

Validator 7

Validator 8

BURN ADDRESS

0xF5c1BDBd8A937373D2237FAac782493A15D3e24A

Streakk tuân theo cơ chế Mua lại & Đốt. Mỗi tháng Streakk mua token STKK từ thị trường mở và đốt nó. Đốt STKK có nghĩa là loại bỏ vĩnh viễn một token khỏi lưu thông, điều này làm giảm số lượng mã thông báo được sử dụng giúp nhà đầu tư nắm giữ token STKK tăng giá trị.

Tính toán thu nhập của bạn

$

 • BTC


 • ETH


 • USDT


 • BNB


 • CARDANO


 • DOT


 • STREAKK


 • POLYGON

Thu được

$ 11,000.00

P.A.

10%

 • 6 tháng
 • 12 tháng
 • 24 tháng
 • 36 tháng
 • 48 tháng
 • 60 tháng


ĐỪNG CHỈ GIỮ CRYPTO HÃY KIẾM TIỀN TỪ NÓ

 • Phát triển lợi nhuận đầu tư của bạn bằng cách nhận lợi luận lên tới 8% mỗi tháng
 • HODL tiền điện tử trong ví Streakk của bạn và kiếm tiền thụ động
 • Phát triển hệ thống nhận hoa hồng giới thiệu thành viên lên tới 15 tầng
 • Lãi suất được trả về ví USDT của bạn mỗi ngày
 • Thanh toán thụ động mỗi thứ 4 hàng tuần

KIẾM
TIỀN
TRONG 3 BƯỚC

Tham Gia Streakk

Nạp USDT và mua Node

Stake STKK trên ví STreakk

Lợi Nhuận 8,66% hàng tháng

Phát triển hệ thống

Hoa hồng cho nhà phát triển lên tới 56% tối đa 15 tầng

ĐIỀU GÌ LÀM CHO STREAKK PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG

GIVE WINGS TO YOUR CRYPTO

TẠI SAO STREAKK LÀ TƯƠNG LAI

BLOCKCHAIN 1ST
GENERATION


BITCOIN
BTC
2ND
GENERATION


ETHEREUM
ETH
3RD
GENERATION


STREAKK
STKK
TRANSACTIONS PER SECOND 3+ TPS 12+ TPS 100,000+ TPS
AVERAGE FEE $19.26 USD* $14.71 USD* $0.0001 USD*
TRANSACTION CONFIRMATION 10-60 MINUTES 10-20 SECONDS 2-4 SECONDS
ENERGY USE PER TRANSACTION 885+ KWH 102+ KWH 0.00012 KWH
SCALABILITY LOW MEDIUM VERY HIGH

ĐỐI TÁC VÀ CÁC NHÀ HỢP TÁC CỦA CHÚNG TÔI

VÍ ĐIỆN TỬ PHI TẬP TRUNG

 • Streakk được phân cấp hoàn toàn và được quản lý bởi cộng đồng
 • Các quyết định được đưa ra bởi những người nắm giữ mã thông báo cho sự phát triển của dự án
 • Hoàn toàn minh bạch: Không có cá nhân hoặc tổ chức nào đưa ra quyết định
LƯU TRỮ TIỀN ĐIỆN TỬ TRÊN VÍ STREAKK VÀ NHẬN THU NHẬP THỤ ĐỘNG MỖI NGÀY

MEET THE STREAKK TEAM

Corry Abrams
Sr. Blockchain Architect

Billy Anderson
Head of Marketing & Communications

Jason Brenson
Full Stack developer

Yeva Shevchuk
Social Media Specialist

Kevin Truden
Blockchain Developer

Gary Billick
Full Stack an Blockchain Developer

Jaquelyn Card
Senior Application Developer

Elsy Rossi
Strategic Partnerships & Alliance