Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Hàng năm những cá thể với khoản thu nhập kể từ chi phí bổng và chi phí công vô ngưỡng cần nộp thuế thu nhập cá thể sẽ rất cần triển khai quyết toán thuế TNCN mang lại phòng ban Thuế theo đuổi quy quyết định. Cách tính thuế thu nhập cá thể giản dị và đơn giản và dễ dàng triển khai sau đây tiếp tục giúp người nộp thuế hiểu rằng nút thuế bản thân cần được nộp là bao nhiêu?

Cách tính thuế thu nhập cá thể cần nộp mang lại phòng ban thuế

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Cách tính thuế thu nhập cá thể cần nộp mang lại phòng ban Thuế

1.Thuế thu nhập cá thể là gì?

Thuế thu nhập cá thể là khoản tiền phải trích nộp từ một phần chi phí bổng và nguồn thu không giống của những người đưa đến thu nhập đóng cho phòng ban Thuế nhằm nộp vào ngân sách việt nam sau thời điểm và được rời trừ. Thuế TNCN hiện tại nay không vận dụng đối với các cá thể với thu nhập trung bình bên dưới nút quy quyết định định cần đóng góp thuế.

Người lao động nộp thuế thu nhập cá thể với người dựa vào cũng sẽ tiến hành rời trừ thuế theo đuổi quy quyết định.

Như vậy rất có thể thấy người dân có thu nhập càng tốt thì nút thuế TNCN cần nộp tiếp tục càng rộng lớn.

1.1 Đối tương vận dụng tính thuế thu nhập cá thể kể từ chi phí bổng và chi phí công

Căn cứ theo đuổi điều 2 Luật thuế thu nhập cá thể sửa thay đổi năm 2012 quy quyết định về đối tượng người tiêu dùng nộp thuế bao gồm 2 group đối tượng người tiêu dùng sau:

(1) Cá nhân cư trú là cá thể với điểm ở/ mái ấm thuê thường xuyên bên trên VN theo đuổi quy quyết định của pháp luật với thời hạn của những hợp ý đồng mướn mái ấm kể từ 183 ngày trở lên trên vô năm tính thuế hoặc cá thể với điểm ở thông thường xuyên, xuất hiện bên trên VN kể từ 183 ngày trở lên trên vô một năm dương lịch hoặc vô 12 mon liên tiếp Tính từ lúc ngày trước tiên xuất hiện bên trên VN. Trong số đó, ngày cho tới và ngày chuồn sẽ tiến hành tính là 1 trong ngày.

02 tình huống vận dụng tính thuế TNCN của cá thể trú ngụ là:

 • Cá nhân ký hợp ý đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên trên,

 • Cá nhân ký hợp ý đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc không ký hợp ý đồng làm việc.

(2) Cá nhân ko cư trú là người không thỏa mãn nhu cầu đầy đủ ĐK của cá thể trú ngụ thì được xác lập là cá thể ko trú ngụ thông thường là kẻ quốc tế thao tác bên trên VN.

1.2 Căn cứ pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

 1. Luật Thuế TNCN năm 2007

 2. Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Luật thuế thu nhập cá thể năm 2012

 3. Luật sửa thay đổi những Luật về Thuế năm 2014

 4. Thông tư 111/2013/TT-BTC

 5. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

Cách tính thuế TNCN bên trên tệp tin exel vận dụng công thức

Cách tính thuế TNCN bên trên tệp tin exel vận dụng công thức

2. Cách tính thuế thu nhập cá thể năm 2024

Trước khi tính thuế TNCN, người nộp thuế cần thiết xác lập được là cá nhân trú ngụ hoặc cá thể ko trú ngụ bởi cách tính thuế thu nhập cá thể được vận dụng đối 2 đối tượng người tiêu dùng này là không giống nhau. Cụ thể:

2.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú

Trường hợp ý 1: cá thể cư trú ký hợp ý đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên và với thu nhập nhập kể từ chi phí bổng, chi phí công.

Các công thức áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân

(1): Thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

(2): Thu nhập tính thuế = Thu nhập cần chịu đựng thuế - các khoản rời trừ.

(3): Thu nhập cần chịu đựng thuế = Tổng chi phí bổng có được - Các khoản được miễn thuế.

Người nộp thuế áp dụng các công thức tính số (1),(2),(3), nhằm tính nút thuế thu nhập cá thể cần nộp theo đuổi công việc như sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập (tiền lương) có được.

Bước 2: Tính những khoản được miễn thuế  

Các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có) kể từ chi phí bổng chi phí công gồm:

- Khoản chi phí bổng thực hiện tăng giờ, làm việc đêm hôm được trả cao hơn nữa đối với chi phí bổng thao tác vô thời gian hành chủ yếu.

- Thu nhập của thuyền viên là kẻ VN thao tác mang lại thương hiệu tàu VN vận tải đường bộ quốc tế hoặc thương hiệu tàu của nước ngoài.

Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế áp dụng công thức số (3)

Bước 4: Tính những khoản rời trừ 

Các khoản giảm trừ bao hàm

- Giảm trừ gia đạo so với bạn dạng thân thích người nộp thuế là 132 triệu đồng/năm tương đương 11 triệu/ mon và đối với từng người dựa vào là 4,4 triệu đồng/tháng.

- Giảm trừ những khoản đóng góp bảo đảm, đóng gom kể từ thiện, khuyến học tập, nhân đạo và quỹ hưu trí tự động nguyện.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo đuổi công thức (2)

Để tính thuế suất người tính thuế áp dụng bảng biểu thuế lũy tiến thủ từng phần được quy quyết định bên trên Điều 22, Luật Thuế TNCN trong năm 2007 theo đuổi bảng sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 cho tới 120

Trên 5 cho tới 10

10

3

Trên 120 cho tới 216

Trên 10 cho tới 18

15

4

Trên 216 cho tới 384

Trên 18 cho tới 32

20

5

Trên 384 cho tới 624

Trên 32 cho tới 52

25

6

Trên 624 cho tới 960

Trên 52 cho tới 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Bảng biểu thuế luỹ tiến thủ từng phần

Lưu ý: Phần thu nhập tính thuế ko cần toàn cỗ tổng thu nhập nhưng mà người làm việc có được.

Như vậy chúng ta địa thế căn cứ theo đuổi phần thu nhập tính thuế/tháng/năm của tớ nhằm xác lập nút thuế suất tương ứng

Áp dụng công thức (1) khi chúng ta tiếp tục hiểu rằng thu nhập tính thuế và thuế suất các bạn sẽ tính đi ra được thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp.

Như vậy khi tiếp tục hiểu rằng "thu nhập tính thuế" và "thuế suất" sẽ có được 2 cách thức tính thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp như sau:

1 - Phương pháp lũy tiến thủ bằng phương pháp tính số thuế cần nộp theo đuổi từng bậc thuế, tiếp sau đó nằm trong lại theo đuổi theo bảng thuế lũy tiến

2 - Phương pháp rút gọn gàng chúng ta tính thu nhập tính thuế và vận dụng bảng sau đây nhằm tính đi ra số thuế TNCN cần nộp:

Bậc 

Thu nhập tính thuế 

Thuế suất

Cách tính số thuế TNCN cần nộp

Cách tính 1

Cách tính 2

1

Đến 5 triệu 

5%

0 triệu + 5% thu nhập tính thuế 

5% thu nhập tính thuế

2

Trên 5 triệu - 10 triệu

10%

0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế bên trên 5 triệu

10% thu nhập tính thuế - 0,25 triệu

3

Trên 10 triệu - 18 triệu

15%

0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế bên trên 10 triệu

15% thu nhập tính thuế - 0,75 triệu

Xem thêm: Mơ thấy người lạ đánh con gì? Giải mã giấc mơ thấy người lạ

4

Trên 18 triệu - 32 triệu

20%

1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế bên trên 18 triệu

20% thu nhập tính thuế - 1,65 triệu

5

Trên 32 triệu - 52 triệu

25%

4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế bên trên 32 triệu

25% thu nhập tính thuế - 3,25 triệu

6

Trên 52 triệu - 80 triệu

30%

9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế bên trên 52 triệu

30 % thu nhập tính thuế - 5,85 triệu

7

Trên 80 triệu

35%

18,15 triệu + 35% TNTT bên trên 80 triệu

35% TNTT - 9,85 triệu

Bảng cách tính số thuế TNCN cần nộp theo đuổi cách thức tối giản

Trường hợp ý 2: Cá nhân trú ngụ ko ký hợp ý đồng làm việc hoặc ký hợp ý đồng làm việc bên dưới 03 mon.

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy quyết định như sau:

Cá nhân trú ngụ ký hợp ý đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc ko ký hợp ý đồng làm việc nhưng mà với tổng nút trả thu nhập kể từ 02 triệu đồng/lần trở lên trên thì cần khấu trừ thuế theo đuổi nút 10% bên trên thu nhập (khấu trừ luôn luôn trước lúc trả tiền).

Lưu ý: Trừ những tình huống thực hiện khẳng định theo đuổi Mẫu 08/CK-TNCN nếu như đầy đủ ĐK bên trên.

Công thức tính thuế TNCN cần nộp áp dụng như sau:

Thuế thu nhập cá thể cần nộp = 10% x Tổng thu nhập trước lúc trả

Có thể chúng ta quan liêu tâmMức bổng từng nào thì đóng góp thuế thu nhập cá nhân

2.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể so với cá thể không cư trú

Theo quy quyết định thì những cá thể ko trú ngụ sẽ không còn được xem khoản rời trừ gia đạo nên có thể cần phải có thu nhập chịu đựng thuế > 0 sẽ rất cần nộp thuế thu nhập với nút thuế suất 20%/thu nhập chịu đựng thuế;

Các khoản được rời trừ gồm: khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện, đóng góp khuyến học tập, nhân đạo, làm từ thiện.

Căn cứ theo đuổi Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy quyết định số thuế TNCN cần nộp so với cá thể ko trú ngụ sẽ tiến hành tính theo đuổi công thức sau:

Thuế thu nhập cá thể cần nộp = 20% x Thu nhập chịu đựng thuế

Trong bại liệt, thu nhập chịu đựng thuế bằng tổng chi phí bổng, chi phí công và các khoản thu nhập không giống nhưng mà cá thể nộp thế nhận được vô kỳ tính thuế và được xác lập như thu nhập chịu đựng thuế của cá thể trú ngụ.

3. Cách tính thuế thuế thu nhập cá thể online năm 2024

Để khiến cho bạn dễ dàng tưởng tượng, bên dưới đấy là phương pháp tính nút thuế TNCN của Người làm việc A với những vấn đề sau:

- A đang được thao tác mang lại Công ty bên trên thủ đô.

- A nhận nút lương NET theo đuổi hợp ý đồng làm việc là đôi mươi triệu đồng/tháng.

- A được Công ty đóng góp toàn cỗ chi phí bảo đảm cần.

- A với 2 người dựa vào được rời trừ gia đạo.

Với những vấn đề như trên bạn rất có thể vận dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân trực tuyến mang lại A theo đuổi những cơ hội sau.

3.1 Cách tính thuế TNCN online trên LuatVietNam

Bước 1: Truy cập vô khối hệ thống tính thế TNCN của LuatVietNam: https://luatvietnam.vn/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html

Cách tính thuế TNCN online bên trên khối hệ thống của Luatvietnam

Cách tính thuế TNCN online bên trên khối hệ thống của Luatvietnam

Bước 2: Nhập tổng thu nhập (1) gồm bổng mon (đã trừ chi phí bảo đảm bắt buộc) và thưởng. Áp dụng so với tổng thu nhập kể từ chi phí bổng, chi phí công và đối với những người nhận bổng NET (lương có được tiếp tục trừ bảo đảm 10.5%)

- Tổng thu nhập của A là đôi mươi.000.0000 vnđ

Bước 3: Nhập số người dựa vào (2). A với 2 người phụ thuộc

Bước 4: Nhận sản phẩm về Thuế TNCN A phải nộp là 10.000 vnđ (3)

Diễn giải cách tính thuế TNCN bên trên như sau

 • Giảm trừ bạn dạng thân thích = 11.000.000 vnđ

 • Giảm trừ người dựa vào = 2 x 4.400.000 = 8.800.000 vnđ

 • Thu nhập chịu đựng thuế = đôi mươi.000.000 - 11.000.000 - 8.800.000 = 200.000 vnđ

Bậc thuế vận dụng là bậc 1 (theo biểu thuế lũy tiến thủ từng phần): Thu nhập tính thuế cho tới 05 triệu đồng, thuế suất 5%: 200.000 × 5% = 10.000 vnđ

Như vậy, Thuế thu nhập cá thể của những người nộp thuế A = 10.000 vnđ

3.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể trên Thuvienphapluat

Để triển khai tính thuế thu nhập cá nhân online dùng tiện lợi tính thuế TNCN của thuvienphapluat, bạn triển khai công việc như chỉ dẫn sau:

Tính thuế thu nhập cá thể online bên trên trang thuvienphapluat

Tính thuế thu nhập cá thể online bên trên trang thuvienphapluat

Bước 1: Quý Khách truy vấn tiện lợi tính thuế TNCN của Thuvienphapluat: https://thuvienphapluat.vn/tien-ich/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html

Bước 2: Chọn Vùng: Khu vực A thao tác tại Hà Nội là Vùng I (1).

Bước 3: Nhập thu nhập mon, thông thường tính bởi chi phí bổng ghi bên trên hợp ý đồng: Thu nhập mon của A là 20.000.000 đồng (2)

Bước 4: Nhập bổng đóng góp bảo đảm nếu như khách hàng ko tự động nộp bảo đảm. A được công ty lớn đóng góp bảo đảm cần nên bổng đóng góp bảo đảm của A là 0 đồng (3).

Bước 5: Nhập số người dựa vào (4). A với số người dựa vào là 2.

Bước 6: Nhấn "Enter" nhằm nhận kết quả là thuế TNCN cần nộp của A là 10.000 đồng (5).

Lưu ý: Thu nhập mon thông thường tính bởi chi phí bổng ghi bên trên hợp ý đồng của tiện lợi này là tổng thu nhập chịu đựng thuế quy quyết định bên trên Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế TNCN, tiếp tục tính những khoản rời trừ sau:

 • Các khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện.

 • Các khoản góp phần kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.

Mức chi phí bổng mon thấp nhất nhằm đóng góp BHXH ko được thấp rộng lớn nút ít nhất vùng bên trên thời khắc đóng góp so với người làm việc thực hiện việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất vô ĐK làm việc thông thường.

Diễn giải cách tính thuế TNCN trên thuvienphapluat như sau:

1) Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%)

- Mức bổng tối nhiều nhằm đóng góp BHXH, BHYT là: 36.000.000 vnđ (không quá đôi mươi đợt nút bổng cơ sở)

- Mức bổng tối nhiều nhằm đóng góp BHTN là: 93.600.000 vnđ (không quá đôi mươi đợt nút bổng ít nhất vùng)

2) chỉ bảo hiểm cần = 0 x 8% + 0 x 1,5% + 0 x 1% = 0 vnđ

3) Giảm trừ bạn dạng thân thích = 11.000.000 vnđ

4) Giảm trừ người dựa vào = 2 x 4.400.000 = 8.800.000 vnđ

5) Thu nhập tính thuế = đôi mươi.000.000 - 0 - 11.000.000 - 8.800.000 = 200.000 vnđ

Mức thuế vận dụng so với 200.000 đồng theo bảng biểu thuế lũy tiến thủ từng phần là 5% (bạn tìm hiểu thêm bảng ở trên). Thuế thu nhập cá thể cần nộp = 200.000 x 5% = 10.000 vnđ.

Như vậy với 2 cách tính thuế TNCN bên trên trên đây đã tạo ra và một sản phẩm. Người nộp thuế rất có thể dùng bên cạnh đó 2 phương pháp tính này nhằm đáp ứng sản phẩm tính đi ra là đúng chuẩn nhất.

cách tính thuế TNCN và những khoản rời trừ

Xác quyết định những khoản rời trừ nhằm tính thu nhập tính thuế

4. Thu nhập chịu đựng thuế và những khoản rời trừ thuế TNCN

Thu nhập chịu đựng thuế là tổng thu nhập nhưng mà cá thể được chi trả, ko bao hàm những khoản bên dưới đây:

 1. Tiền ăn trưa, ăn trong những ca thao tác.

 2. Tiền phụ cấp cho Smartphone.

 3. Tiền phụ cấp cho phục trang.

 4. Tiền công tác làm việc phí.

 5. Thu nhập kể từ phần chi phí bổng hoặc chi phí công nhưng mà làm việc thực hiện tăng giờ, thực hiện tối.

4.1 Các khoản rời trừ thuế TNCN

(1) Giảm trừ gia đạo.

Theo Luật Thuế TNCN rời trừ gia cảnh là số chi phí được trừ vô thu nhập chịu đựng thuế trước lúc tính thuế đối với thu nhập kể từ sale, chi phí bổng, chi phí công của đối tượng người tiêu dùng chịu đựng thuế là cá thể trú ngụ.

Căn cứ theo đuổi Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 nút rời trừ gia đạo năm 2024 như sau:

Giảm trừ gia đạo cho bản thân thích người nộp thuế là 11 triệu/ tháng (132triệu/năm) và rời trừ so với người dựa vào là 4,4 triệu/người/tháng.

(2) Các khoản BHXH cần (BHXH, BHYT, BHTN) và bảo đảm vô một trong những nghành công việc và nghề nghiệp quan trọng.

(3) Các khoản cá thể góp phần mang lại kể từ thiện, khuyến học tập hoặc nhân đạo: Mức rời trừ tối nhiều ko vượt lên trên quá thu nhập tính thuế và cần tài giỏi liệu minh chứng.

Trong bại liệt, ĐK nhằm tính rời trừ gia đạo cho những người dựa vào là:

- Người nộp thuế sẽ tiến hành tính rời trừ gia đạo cho những người dựa vào nếu như tiếp tục ĐK và được cấp cho mã số thuế.

- Người nộp thuế cần phải có làm hồ sơ minh chứng người dựa vào.

5. Cách rời thuế thu nhập cá thể cần nộp

Hiện ni với vô số tình huống 2 người làm việc nằm trong thao tác bên trên 1 công ty lớn với nút bổng 30.000.000 vnđ/tháng mang lại và một chức vụ và và một nút thăm hỏi gia đóng góp BHXH như nhau tuy nhiên nút thuế TNCN A cần nộp là 2.150.000 vnđ còn B chỉ cần nộp 780.000 vnđ chi phí thuế TNCN.

Cách rời thuế thu nhập cá nhân

Nguyên nhân của việc chênh nghiêng chi phí thuế TNCN cần nộp của B không nhiều hơn so với A như bên trên là vì sự không giống nhau về mức giảm trừ gia đạo người dựa vào. Cụ thể:

Lao động B với 2 người dựa vào (có thể là u, bà xã, con cái hoặc người không giống theo đuổi quy quyết định của Pháp luật) trong những khi A không tồn tại người dựa vào.

Xem thêm: Tầm quan trọng của bảo mật dữ liệu cá nhân trong thời đại số

Do bại liệt khi với người dựa vào người nộp thuế nên thực hiện tờ khai ĐK người dựa vào sẽ được rời trừ gia đạo và rời số chi phí thuế TNCN cần nộp.

Trên đấy là những share từ Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử EBH về thuế thu nhập cá thể và cách tính thuế TNCN giản dị và đơn giản, dễ dàng triển khai. Hy vọng rất có thể đưa đến những vấn đề hữu ích cho chính mình.

Tài Phạm - EBH