Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

Phản ứng hoá học tập xẩy ra vô tình huống nào là sau đây ko nằm trong loại phản xạ nhiệt độ nhôm?

Bạn đang xem: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

Phản ứng hoá học tập xẩy ra vô tình huống nào là sau đây không thuộc loại phản xạ nhiệt độ nhôm?

A. Al ứng dụng với Fe3O4 nung rét.

B. Al ứng dụng với CuO nung rét.

C. Al ứng dụng với Fe2O3 nung rét.

D. Al ứng dụng với axit H2SO4 quánh, rét.

Đáp án D

HD:
Phản ứng nhiệt độ nhôm là phản xạ của Al với oxit sắt kẽm kim loại. D sai.

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn nhanh chóng Hóa học tập lớp 12 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Câu căn vặn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng tuột tay Toán 277.000đ 123.000đ
50 Đề minh hoạ Hoá 2024 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: Báo VietnamNet

Tổng ôn nhanh chóng Hóa học tập lớp 12

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Hóa học tập lớp 12 tập luyện 1 200.000đ 149.000đ