Phát biểu nào sau đây đúng ? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

Phát biểu nào là tại đây trúng ? Trong kể từ ngôi trường, chạm màn hình kể từ bên trên một điểm

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây đúng ? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

Phát biểu nào là tại đây đúng ? Trong kể từ ngôi trường, chạm màn hình kể từ bên trên một điểm

A. Nằm bám theo vị trí hướng của lực từ

B. Ngược phía với lối mức độ từ

C. Nằm bám theo vị trí hướng của lối mức độ từ

Xem thêm: Hợp âm Chắc Ai Đó Sẽ Về - Sơn Tùng MT-P (Phiên bản 1) - Hợp Âm Chuẩn

D. Ngược phía với lực từ

Combo Tự học tập Toán Lý Hoá lớp 10 luyện 2 450.000đ 327.000đ
Combo Tự học tập Toán Lý Hoá lớp 10 luyện 2 450.000đ 327.000đ