Thầy Cải - Quốc Thái: Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 8-Vẽ đám mây

Thực hành tin cẩn học tập 10-Sách Kết nối trí thức, Bài thực hành thực tế số 8-Vẽ đám mây

Bài đăng phổ biến

Thực hành tin cẩn học tập 10-Sách Kết nối trí thức, Bài thực hành thực tế số 16-Vẽ miếng dưa đỏ đem văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa đỏ như hình 14.7. Đây là phần rèn luyện câu 3, sgk tin cẩn học tập 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

BÀI VIẾT NỔI BẬT