Trong không gian Oxyz, đường thẳng d: {x = 1+ 2t; y = 2 - 2t; z = 3 - 3t qua điểm nào dưới đây?...

Câu hỏi:

17/08/2022 34.1 K

D. Điểm P(1; 2; 3).

Đáp án đích thị là: C

Lần lượt thay cho những tọa phỏng của những điểm Q, N, M, Phường nhập phương trình đàng thằng d tao thấy được điểm M là vấn đề nằm trong đàng thằng d sao cho

 xM=1+2t  yM=22t  zM=33t1=1+2t    2=22t   3=33tt=0 (thỏa mãn)

Vậy trong số điểm bên trên, điểm nằm trong đường thẳng liền mạch d là vấn đề M(1; 2; -3).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Diện tích hình phẳng lặng số lượng giới hạn bởi hai tuyến đường nó = x2 - 4 và nó = 2x - 4 bằng

Câu 2:

Cho hàm số nó = f (x) với đạo hàm là f '(x) = 12x2 + 2, "x Îvà f (-1) = 3. thạo F (x) là vẹn toàn hàm của f (x) thỏa mãn nhu cầu F (-2) = 2, Khi cơ F (1) bằng

Câu 3:

Trong không khí Oxyz, cho tới nhị điểm A(2; 4; 1); B(-1; 1; 3) và mặt mày phẳng lặng (P): x - 3y + 2z - 5 = 0. Một mặt mày phẳng lặng (Q) trải qua nhị điểm A, B và vuông góc với mặt mày phẳng lặng (P) với phương trình dạng ax + by + cz - 11 = 0. Khi cơ a + b + c bằng

Xem thêm: Nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hoá dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc

Câu 4:

Kí hiệu (H) là hình phẳng lặng số lượng giới hạn bởi đồ gia dụng thị hàm số nó = 2x - x2 và nó = 0. Vật thể tròn trặn xoay được sinh đi ra bởi hình phẳng lặng (H) Khi nó xoay quanh trục Ox rất có thể tích bằng

Câu 5:

Trong không khí Oxyz, tọa phỏng một vectơ vuông góc đối với tất cả nhị vectơ a=1;1;2 b=3;2;​ 1  

Câu 6:

Cho hàm số nó = f (x) với đồ gia dụng thị như hình vẽ và diện tích S nhị phần A; B theo lần lượt bởi 11; 2. Giá trị của I=10f3x+1dx bằng

Media VietJack

Câu 7:

Trên khoảng chừng (0; +¥), bọn họ vẹn toàn hàm của hàm số fx=x52  là: 

Câu 8:

Trên mặt mày phẳng lặng tọa phỏng, cho tới M (2; -3) là vấn đề trình diễn của số phức z. Phần ảo của z bằng

Câu 9:

Trong không khí Oxyz, cho tới nhị điểm A(-2; 3; 1) và B(5; 6; 2). Đường trực tiếp AB hạn chế mặt mày phẳng lặng (Oxz) bên trên điểm M. Tỉ số AMBM  bằng

Câu 10:

Phương trình z2 + a.z + b = 0, với a, b là những số thực nhận số phức 1 - i là 1 nghiệm. Khi cơ a - b bằng

Câu 11:

Trong không khí Oxyz, cho tới mặt mày phẳng lặng (Q) tuy vậy với mặt mày phẳng lặng (P): 2x - 2y + z - 7 = 0. thạo mặt phẳng (Q) hạn chế mặt mày cầu (S): x2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 25  theo một đàng tròn trặn với nửa đường kính r = 3. Khi cơ mặt phẳng (Q) với phương trình là

Xem thêm: Chi tiết cách chuyển youtube sang mp3

Câu 12:

Trong không khí Oxyz , cho tới nhị điểm A(1; 1; 2), B(-1; 3; -9). Tọa phỏng điểm M nằm trong Oy sao cho tới DABM vuông bên trên A là

Câu 13:

Cho hàm số f (x) = x + cos x. Khẳng quyết định nào là tiếp sau đây đúng?

Câu 14:

Trong không khí Oxyz, cho tới 4 điểm A(2; 0; 2), B(1; -1; -2), C(-1;1 ; 0), D(-2; 1; 2). Thể tích của khối tứ diện ABCD bằng