Danh sách các hàm về ngày và thời gian trong Excel - Viện Kế toán & Quản trị doanh nghiệp (IABM)

22 Tháng Chín, 2022

Các hàm về tháng ngày nhập Excel bao hàm nhiều hàm không giống nhau, ví dụ như: hàm TODAY, DAY, MONTH, YEAR và còn vô số những hàm không giống. Khi dùng những hàm này, người tiêu dùng đơn giản được chấp nhận hiển thị hoặc format tháng ngày năm, thời hạn nhập Excel. IABM gửi chúng ta list những hàm về ngày và thời hạn nhập Excel như sau:

Bạn đang xem:

DATE Hàm Date là hàm tháng ngày, nó ghép 3 bộ phận ngày, mon và năm sẽ tạo trở nên một ngày đầy đủ format tháng ngày năm. Cú pháp hàm Date
=DATE
(year, month, day)
DATEDIF Hàm sử dụng cho tới việc đo lường và tính toán sự chênh chéo thân mật 2 độ quý hiếm thời hạn không giống nhau Hàm DATEDIF sẽ có được cú pháp tính như sau:  =DATEDIF(Start_date, End_date, Unit)

Theo đó:

 • Start_date: Thời điểm đầu cần thiết tính
 • End_date: Thời điểm kết đôn đốc
 • Unit: Giá trị mong muốn trả về.
DATEVALUE Hàm DATEVALUE nhập Excel giúp đỡ bạn quy đổi tháng ngày ở dạng văn phiên bản sang trọng dạng số sê-ri nhưng mà Excel rất có thể nắm vững là tháng ngày. Cú pháp của hàm Datevalue là:

=DATEVALUE(date_text )
Trong cơ đối số date_text là 1 trong chuỗi văn phiên bản thay mặt cho 1 ngày.

DATE Hàm DAY là hàm trả về ngày của ngày/tháng/năm Cú pháp: =DAY( Serial_number)

Trong đó: Serial_number là độ quý hiếm buộc phải. Là độ quý hiếm ngày, mon, năm nhưng mà bạn thích lôi ra ngày

DAYS Hàm DAYS nằm trong group hàm tháng ngày, dùng để làm trả về thành phẩm thân mật 2 mốc thời hạn. Hàm DAYS nhập Excel sở hữu cú pháp dùng =DAYS(end_date, start_date)

Trong đó:

 • end_date: Ngày kết đôn đốc mong muốn xác lập số ngày, là thông số buộc phải.
 • start_date: Ngày trước tiên mong muốn xác lập số ngày, là thông số buộc phải.
DAYS360 Hàm DAYS360 nhập Excel là hàm chung trả về số ngày thân mật 2 mốc thời hạn. Cú pháp: =DAYS360(end_date,start_date)

Trong đó:

 • end_date: Là độ quý hiếm ngày kết đôn đốc trong tầm thời hạn cần thiết tính ngày. Là độ quý hiếm buộc phải.
 • start_date: Là độ quý hiếm ngày chính thức trong tầm thời hạn cần thiết tính ngày. Là độ quý hiếm buộc phải.
EDATE Hàm EDATE trả về độ quý hiếm ngày trước hoặc sau ngày vẫn biết vẫn xác lập trước. Cú pháp =EDATE(start_date, months)
Trong đó:
 • start_date: Ngày ngày chính thức.
 • months: Số mon trước hoặc sau ngày chính thức (start_date). Giá trị dương cho tới đối số months dẫn đến ngày nhập sau này, độ quý hiếm âm dẫn đến ngày nhập vượt lên khứ.
EOMONTH Hàm EOMONTH hoặc còn được viết lách tắt của kể từ End of Month là công thức hàm dùng để làm trả về thành phẩm ngày ở đầu cuối của một mon rõ ràng (hàm tiếp tục hiển thị không hề thiếu thành phẩm của ngày, mon, năm).
Cấu trúc của hàm EOMONTH nhập Excel như sau: =EOMONTH (start_date, months)
HOUR Hay thường hay gọi là hàm giờ, là hàm được dùng nhập Excel nhằm trả về những độ quý hiếm giờ. Giá trị giờ được trả về ở dạng số nguyên vẹn kể từ 0 (12:00 A.M) cho tới 23 (11:00 Phường.M). Cú pháp hàm: =HOUR(serial_number)

Trong đó:

serial_number: Đối số buộc phải, là thời hạn sở hữu chứa chấp giờ nhưng mà bạn thích tách rời khỏi.

ISOWEEKNUM Trả về số tuần ISO của năm so với ngày vẫn cho tới. Cú pháp cho tới hàm ISOWEEKNUM nhập Excel là: =ISOWEEKNUM(Date)

Date: Ngày Excel nhưng mà bạn thích mò mẫm số ISO tuần.

MINUTE Hàm MINUTE là 1 trong hàm trả về độ quý hiếm số nguyên vẹn kể từ 0-59. Cú pháp =MINUTE(value)

 Trong đó:

Xem thêm: Hợp âm Chắc Ai Đó Sẽ Về - Sơn Tùng MT-P (Phiên bản 1) - Hợp Âm Chuẩn

 • value (bắt buộc) là 1 trong thời hạn dạng không hề thiếu, một dù hoặc độ quý hiếm kể từ hàm time.
MONTH Hàm Month là hàm chủ thể thời hạn, trả về mon của một ngày bất kì, mon được trả về bên dưới dạng số nguyên vẹn (Từ 1 cho tới 12). Dường như, hàm Month còn phối kết hợp được với thật nhiều hàm khác ví như hàm IF, hàm Vlookup, hàm Max, hàm Min,… Cú pháp =MONTH(Serial_number)Trong đó:

Serial_number (Bắt buộc): Ngày mon nhưng mà bạn thích mò mẫm độ quý hiếm mon, rất có thể là chuỗi thẳng hoặc chuỗi phía trên vị trí dù.

NETWORKDAYS Hàm NETWORKDAYS trả về tổng số ngày thao tác trừ ngày ngủ Lễ và ngày vào ngày cuối tuần. Nó là dụng cụ thông thường xuyên được dùng nhập việc làm tính lộc cho tới nhân viên cấp dưới một đội chức, công ty. Cú pháp: =NETWORKDAYS(start_day, end_day, [holidays]).

Trong đó:

 • start_day: Ngày chính thức.
 • end_day: Ngày kết đôn đốc.
 • [holidays]: Những ngày ngủ.
NETWORKDAYS.INTL Trả về số ngày thao tác đầy đủ vẹn ở thân mật nhì ngày bằng phương pháp sử dụng thông số nhằm cho thấy thêm sở hữu từng nào ngày vào ngày cuối tuần và này đó là những thời buổi này. Ngày vào ngày cuối tuần và ngẫu nhiên thời buổi này được chứng minh là ngày nghỉ lễ sẽ không còn được xem là ngày thao tác. Cú pháp =NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, [weekend], [holidays])
 • start_date và end_date: Những ngày cần thiết tính khoảng cách thân mật bọn chúng. Start_date rất có thể sớm rộng lớn, trùng với hoặc muộn rộng lớn end_date.
 • weekend (Tùy chọn): Cho biết những thời buổi này là ngày vào ngày cuối tuần và ko được xem nhập số ngày thao tác đầy đủ vẹn tính kể từ start_date cho tới end_date. Ngày vào ngày cuối tuần rất có thể là số ngày vào ngày cuối tuần hoặc một chuỗi cho thấy thêm ngày vào ngày cuối tuần xẩy ra lúc nào.
 • holidays (Tùy chọn): Một cỗ tùy lựa chọn bao hàm một hoặc nhiều ngày rất cần phải loại trừ ngoài lịch ngày thao tác. Ngày lễ tiếp tục là 1 trong phạm vi dù sở hữu chứa chấp ngày, hoặc một mảng sở hữu chứa chấp độ quý hiếm sê-ri biểu thị những ngày cơ. Thứ tự động những ngày hoặc độ quý hiếm sê-ri nhập đối số ngày nghỉ lễ rất có thể tùy ý.
NOW Hàm NOW trả về ngày và giờ lúc này. Cú Pháp:  =NOW()

– Cú pháp hàm NOW ko dùng đối số.
– Kết trái ngược của hàm NOW được update khi chúng ta tiến hành một công thức hoặc edit một dù độ quý hiếm chứ không hề update liên tiếp.

SECOND
Hay thường hay gọi là hàm giây, là hàm được dùng nhập Excel nhằm trả về những độ quý hiếm giây. Giá trị giây được trả về ở dạng số nguyên vẹn kể từ 0 cho tới 59. Cú pháp hàm: =SECOND(serial_number)
Trong đó:
 • serial_number: Đối số buộc phải, là thời hạn sở hữu chứa chấp giây nhưng mà bạn thích tách rời khỏi.
TIME Hàm TIME nhập Excel là 1 trong nhập số những hàm trực thuộc group hàm tháng ngày và thời hạn hoặc được dùng nhập Excel. Cú pháp =TIME(hour, minute, second)

Cú pháp của hàm TIME sở hữu các đối số sau đây:

 • hour (Bắt buộc): Là một số từ 0 (không) đến 32767 thể hiện giờ. Mọi giá trị lớn rộng lớn 23 sẽ được phân chia cho tới 24 và phần còn lại sẽ được coi là giá trị giờ. Ví dụ, TIME(27,0,0) = TIME(3,0,0) = ,125 hoặc 3:00 SA.
 • minute (Bắt buộc): Là một số từ 0 đến 32767 thể hiện phút. Mọi giá trị lớn rộng lớn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ và phút. Ví dụ, TIME(0,750,0) = TIME(12,30,0) = ,520833 hoặc 12:30 CH.
 • second (Bắt buộc): Là một số từ 0 đến 32767 thể hiện giây. Mọi giá trị lớn rộng lớn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ, phút và giây. Ví dụ, TIME(0,0,2000) = TIME(0,33,22) = ,023148 hoặc 12:33:20 SA
TIMEVALUE Hàm TIMEVALUE nhập Excel là hàm đo lường và tính toán trả về số thập phân của thời hạn được biểu thị vị chuỗi văn phiên bản nhập Excel. Tức là hàm trả về số thập phân của thời hạn được biểu thị vị chuỗi văn phiên bản. Cú pháp =TIMEVALUE(time_text)

Trong cơ đối số time_text là 1 trong chuỗi văn phiên bản biểu thị thời hạn. Trong chuỗi văn phiên bản này giờ, phút và giây cần được phân tích vị vệt nhì chấm.

TODAY Hàm TODAY là 1 trong hàm thời hạn giúp đỡ bạn hiển thị đúng mực tháng ngày năm lúc này. điều đặc biệt, bạn cũng có thể kết phù hợp với một vài hàm không giống nhằm đo lường và tính toán những khoảng chừng thời hạn rất rất hữu ích và tiện lợi. Cú pháp =TODAY()
WEEKDAY Hàm WEEKDAY là 1 trong hàm nằm trong group thì giờ (Date and Time), dùng để làm đo lường và tính toán tháng ngày năm. Cú pháp =WEEKDAY(serial_number;[return_type])
 • serial_number: Đây là thông số buộc phải, rất có thể là biểu thức tháng ngày như “24/02/1997″ hoặc một số lượng biểu thị tháng ngày như 3746,…
 • return_type: Tham số xác lập SERP. Sẽ sở hữu thật nhiều thông số tùy lựa chọn cho chính mình, nhằm bạn cũng có thể thiết lập được SERP.
WEEKNUM
Mô hình WEEKNUM nhập Excel trả về số tuần của ngày vẫn cho tới nhập 1 năm. Theo đem lăm le, WEEKNUM tác dụng kiểm đếm tuần chính thức nhập Chủ nhật. Cú pháp hàm: =WEEKNUM(serial_number; [return_type])

Trong đó:

 • serial_number: đối số bắt buộc, là một ngày nhập tuần mong muốn tính số trật tự của tuần cơ nhập năm.
 • return_type: đối số tùy chọn, là một số để xác định tuần sẽ bắt đầu từ ngày nào.
WORKDAY Hàm WORKDAY là hàm tính số ngày thao tác. Cú pháp =WORKDAY(start_date, days, [holidays])

Trong đó:

 • start_date: Ngày chính thức tính toán
 • days: Số ngày tiếp tục lùi về hoặc thêm vào đó. Lùi được xem là số âm, thêm vào đó là số dương
 • holidays (tùy chọn): Một list ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ
WORKDAY.INTL
WORKDAY.INTL là hàm đo lường và tính toán nhập Excel làm cho rời khỏi thành phẩm là số sê-ri của ngày trước hoặc sau một vài ngày thao tác vẫn xác lập. Cú pháp =WORKDAY(start_date, days, [weekend],[holidays])

Trong đó:

Xem thêm: BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG RUBY HOMES

 • start_date: Là ngày chính thức, là thông số buộc phải.
 • days: Là ngày ko ở trong thời gian ngày vào ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ trước hoặc sau Start_date, là thông số buộc phải.
  days > 0: số ngày dẫn đến nhập tương lai; Days
 • weekend: Cho biết những thời buổi này là ngày vào ngày cuối tuần ko được xem vào trong ngày thao tác, là thông số tùy lựa chọn sở hữu những độ quý hiếm sau:
  + Weekend = 1 -> Ngày vào ngày cuối tuần là loại 7, căn nhà nhật.
  + Weekend = 2 -> Ngày vào ngày cuối tuần là căn nhà nhật, loại nhì.
  + Weekend = 3 -> Ngày vào ngày cuối tuần là loại nhì, loại tía.
  + Weekend = 4 -> Ngày vào ngày cuối tuần là loại hạng tía, loại tư.
  + Weekend = 5 -> Ngày vào ngày cuối tuần là loại hạng tư, loại năm.
  + Weekend = 6 -> Ngày vào ngày cuối tuần là loại năm, loại sáu.
  + Weekend = 7 -> Ngày vào ngày cuối tuần là loại sáu, loại 7.
  + Weekend = 11 -> Ngày vào ngày cuối tuần chỉ mất căn nhà nhật.
  + Weekend = 12 -> Ngày vào ngày cuối tuần chỉ mất loại nhì.
  + Weekend = 13 -> Ngày vào ngày cuối tuần chỉ mất loại tía.
  + Weekend = 14 -> Ngày vào ngày cuối tuần chỉ mất loại tư.
  + Weekend = 15 -> Ngày vào ngày cuối tuần chỉ mất loại năm.
  + Weekend = 16 -> Ngày vào ngày cuối tuần chỉ mất loại sáu.
  + Weekend = 17 -> Ngày vào ngày cuối tuần chỉ mất loại 7.
 • holidays: Ngày cần thiết loại trừ thoát khỏi ngày thao tác nhưng mà ngày này sẽ không ở trong thời gian ngày lễ cố định và thắt chặt.
YEAR Hàm YEAR nhập excel là hàm tính số thời gian của một ngày rõ ràng vẫn cho tới trước. Cú pháp =YEAR(serial_number)


Trong đó: serial_number: Ngày nhập năm nhưng mà bạn thích tìm
Trả về năm của một ngày 1 ngày ứng này cơ. Năm được trả về dạng số nguyên vẹn trong tầm kể từ 1900 cho tới 9999.

YEARFRAC Hàm YEARFRAC nhập excel chung tính khoảng chừng thời hạn thân mật 2 ngày cho tới trước. Ứng dụng nhập tính số thời gian thao tác, số tuổi tác, số rạm niên, năm phân chia ngân sách, khấu hao tài sản… Cú pháp =YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])
Trong đó:
 • start_date: Ngày bắt đầu
 • end_date: Ngày kết thúc
 • basis: Tùy lựa chọn dạng kiểm đếm, còn nếu không gõ tiêu chí này, đem lăm le basis = 0

Tham gia xã hội Chuyên Viên nhằm nhận nhiều vấn đề té ích

Đăng ký nhập cuộc tức thì xã hội những Chuyên Viên Kế toán - Tài chủ yếu, nhận những tư liệu hữu ích giúp đỡ bạn nâng lên khả năng và kỹ năng và kiến thức, mạnh mẽ và tự tin thể hiện đưa ra quyết định và nâng tầm sự nghiệp.

Tham gia ngay